5. Genel Kurul Kararları

Halkların Demokratik Kongresi 5. Genel Kurul Divan Tutanağı

HDK 5. Genel Kurulu 15-16 Kasım 2014’de Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde 500 delege ve 100’den fazla konuk katılımcı ile başladı. HDK Yürütme Kurulu üyesi Sema Barboros’un açılış konuşması sonrası Yavuz Önen, Birsen Kaya, İbrahim Sinemillioğlu, Eda Eroğlu ve Çiğdem Özbaş’dan oluşan heyet kongre divanı olarak seçildi.
Divan tarafından önerilen aşağıdaki gündemler kabul edildi:
1. Gün
• Saygı duruşu
• HDK Eşsözcüleri ve konukların konuşması
• Faaliyet raporları ve üzerine konuşmalar
a. Genel faaliyet raporu
b. Kadın Meclisi raporu
c. Gençlik Meclisi raporu
2. Gün
• Yeniden yapılanma komisyonu raporu ve üzerine konuşmalar
• Program ve Tüzük değişiklikleri üzerine görüşmeler
• Karar tasarıları
• Eş sözcülerin seçimi ve Genel Meclis oluşumu
• Kapanış
• Dersim Katliamının 77.Yılında "Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert olsun. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun." diyen Seyit Rıza’nın; Rojava Devrimi’yle dayanışma içinde olan Suphi Nejat Ağırnaslı, Kader Ortakaya, Selahattin Adın ve Arin Mirkan’ın şahsında tüm devrimcilerin anısına saygı duruşu gerçekleştirildi.
• HDK Eşsözcüleri Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel, Kobane Halk Meclisi Eşbaşkanı Ayşe Efendi, HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, DTK Eşbaşkanı Selma Irmak, Kader Ortakaya’nın yoldaşı Meral Çınar, KESK Eşbaşkanı Lami Özgen, ÖDP Eşbaşkanı Alper Taş, İstanbul Kent savunması ve Validebağ Direnişi temsilcisi Timur Danış, Pir Sultan Abdal Genel Başkanı Müslüm Doğan, EHP Genel Başkanı Sibel Uzun, Mardin Milletvekili Erol Dora, Nor Zartonk adına Norayr Olgar, DİSK Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, İHD Genel Başkanı Öztürk Özdoğan, İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy, SODAP sözcüsü Saniye Evren, SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, SYKP Eşbaşkanı Nejla Kurul, TÖP-G sözcüsü Oğuzhan Kayserilioğlu, YSGP Eşsözcüsü Naci Sönmez, Sanatçı Ferhat Tunç, Özgür Demokratik Alevi Derneği Başkanı İmam Balsever, İHADER Genel Başkanı Diyadin Fırat, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Özcan siyasi durum ve HDK üzerine görüş ve önerilerini paylaştılar.
• Faaliyet raporları ve üzerine görüşmeler gündemi öncesinde delegelerin önerilerini kayıt altına almak üzere Sonuç Bildirgesi Komisyonu, Program-Tüzük ve Karar Tasarıları Komisyonu ve Genel Meclis Mutabakat Komisyonu için isim önerileri genel kurulun onayına sunuldu.
• Genel Faaliyet Raporu HDK Yürütme Kurulu üyesi Emin Orhan, Kadın Meclisi Raporu Arzu Moco, Gençlik Meclisi Raporu Deniz Özkor tarafından genel kurula sunulduktan sonra 11 delege görüş ve önerilerini paylaştı.
• 16 Kasım sabahı Ahmet Kaya’yı ölüm yıl dönümünde kendi sesinden “Gül yüzlü Bahtiyar” şarkısıyla andık.
• Yeniden Yapılanma Komisyonu raporu İrfan Kaygısız tarafından genel kurulun görüş ve önerilerine sunulduktan sonra 30 delege görüş ve önerilerini paylaştı.
• Program,Tüzük, Karar Tasarıları Komisyonu ve Genel Kurul delegelerinin imzasıyla sunulan önergeler görüşüldü. Program ve Tüzük değişiklikleri gerçekleştirildi. Komisyon tarafından sunulan karar önergeleri okundu, zaman yetersizliği nedeniyle görüşmeye açılmaksızın Genel Meclis Toplantısına sevk edilmesi önerisi genel kurul tarafından kabul edildi. Delegelerin imzasıyla verilen “Demokratik Alevi Konferansı Kararı” ve “İnsani Yardım Kuruluşu Çalışmaları Kararı” genel kurul delegelerinin oylarıyla kabul edildi.
• Delegelerin imzasıyla HDK Eşsözcülüğü’ne önerilen HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel genel kurul delegelerinin oylarıyla seçildi.
• Mutabakat komisyonu sözcüsü Mehmet Tarhan tarafından sunulan Genel Meclis ve ‘Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu’ için önerilen isim listesi genel kurul delegelerinin oylarıyla kabul edildi.
• Sonuç Bildirgesi Komisyonu adına Ertuğrul Kürkçü HDK 5. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi’ni sundu ve genel kurul delegelerinin oylarıyla kabul edildi.