Sağlık Meclisi

Pandemi, Kapitalizm Ve Ulus Devlet Ürünüdür!

Pandemi, Kapitalizm Ve Ulus Devlet Ürünüdür!

Salgının sonuçları ile başa çıkmak ve gelecekte yaşanabilecek yeni salgınları kontrol etmek sermayenin bireysel ve kollektif kapasitesini aşar. Bu, mevcut düzendeki yaşam pratiklerimize minik bir ara vererek yapabileceğimiz bir şey değildir. Bu ancak ve ancak bizlerin, ezilenlerin, yoksulların geçmişten bugüne yeni bir yaşam ve dünya için mücadele edenlerin kollektif aklı ve yaratıcı organizasyonu ile başarılabilir.
HDK Sağlık Kurultayı Sonuç Bildirgesi

HDK Sağlık Kurultayı Sonuç Bildirgesi

HDK Sağlık Meclisi’nin ilk Sağlık Kurultayı, 8-9 Aralık 2018 tarihleri arasında “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var” temasıyla İstanbul’da düzenlendi. Kurultay’a İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Samsun, Denizli, Mersin, Çanakkale, Tekirdağ, Şırnak, Diyarbakır, Urfa, Antep ve Bursa illerinden çoğunluğu genç, HDK aktivisti olan 100’ü aşkın sağlık emekçisi katıldı.

Dr. Coşkun Canıvar'a Destek Açıklaması

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne sesleniyoruz: İşçi ölümlerinin ülke gündeminden düşmediği, meslek hastalıklarının sayısının bilinmediği ülkemizde işçilerin sağlığına, güvenliğine ve nitelikli eğitim hakkına sahip çıkan Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’a yönelik işletmekte olduğunuz disiplin sürecini kendimize açılmış sayıyoruz.

2015 Sağlık Seçim Bildirgesi

HDK Sağlık Meclisleri'nin yayınlamış olduğu 2015 Sağlık Seçim Bildirgesi