Eğitim Hakkı Meclisi

Bilim Ne Yana Düşer Usta, Üniversite Ne Yana!

Kapitalizmin bugünkü işleyiş çarkını üniversitelerin kendisini yeniden üretme ilişkisinde görmemiz mümkün. Bu çark üniversiteleri, diğer tüm yapılarda olduğu gibi, kapitalist üretim ilişkilerine eklemlenen, dışarıdan sürece müdahil olan, işgücü eğitimi ve sanayi planlaması gibi alanlarla süreci destekleyen yapılardan bizzat üretim sürecinin parçası olan yapılara dönüştürdüğünü gösteriyor.