"Basına ve Kamuoyuna"

"Basına ve Kamuoyuna"

HDK olarak, tüm emek, demokrasi ve özgürlük güçlerine, kapitalizme ve faşizme karşı birleşik bir halk hareketi ve örgütlenmesi yaratmak amacıyla güç ve eylem birliği zeminlerinde ortaklaşmaya, birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Bu yönlü her türden ilerleme çabasının, her türden meşru biçimler altında yürütülen birlik girişimlerin ve eylemsel ortaklıkların etkin öznesi olacağımızı belirtiyoruz. Halklarımızın bizlerden beklentisi de bu yöndedir.
“Erkek Devlet Şiddetine Karşı Direnişteyiz, Alanlardayız”

“Erkek Devlet Şiddetine Karşı Direnişteyiz, Alanlardayız”

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini her türlü şiddet yöntemi ile bastıran, erkek yasalarla kendi şiddetini ve geleceğini güvence altına almaya çalışan erkek egemen sistem, hakları ve hayatları için yeni mücadele yöntemleri ile sokakları terk etmeyen kadınların direnişinin yeni yaşamın, eşit ve özgür bir yaşamın habercisi olduğunu biliyor. HDK Kadın Meclisleri olarak kadınların direniş ve mücadelesinin önemli bir durağı olan 25 Kasım’da haklarımız, hayatlarımız ve geleceğimiz için tüm kadınları hep birlikte alanlarda olmaya yeni yaşamın yürütücüsü olmaya çağırıyoruz.
11.Dönem 3.Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

11.Dönem 3.Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Kapitalist, emperyalist ülke ve şirketlerin, uluslararası kurumların güya krizin yığınlar üzerindeki yıkıcı etkilerini hafifletmek üzere bir araya geldiği Glasgow Zirvesi tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Halklar, kadınlar, LGBTİ+'lar, işçi-emekçiler lehine bir tedbir ve plan ortaya çıkmadığı gibi ekolojik krizi derinleştirmeye yönelik örtük ve açıktan pazarlıklar yapılmıştır.
"HDK, Toprağın Aradığı Su"

"HDK, Toprağın Aradığı Su"

Eşsözcülerimiz Esengül Demir ve Cengiz Çiçek, HDK'nin geride bıraktığı 10 yılın muhasebesini ve yakın geleceğin mücadele haritasını Express’ten Suzan Demir'in sorularıyla değerlendirdiler. "Kongre birleşik mücadele fikriyatını ve bunun örgütsel mücadelesini önerirken, aynı zamanda somut olarak ulus devletçi, tekçi, homojenleştirici akla karşı bir üçüncü bir yol önermesi sundu. Şunu dedi: Bu ülke ne dinciliğe ne faşizme teslim olacak ne yeşil faşizme ne beyaz faşizme. HDK buradan hareketle bir özgürlük seçeneği oluşturmaya çalışıyor."
Yayınlarımız
HDK 9. Dönem Faaliyet Raporu
Kriz Var! Aynı Gemide Değiliz!
Halklarımızı Krize Karşı Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz!
Kapital'den Ekim Devrimi'ne Ekim Devrimi'nden Devrimlere
HDK Nedir?
KadınlarınSözü'nde “Kadın Yoksulluğu ve Erkek Şiddeti'ni HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir ve Feminist Aktivist Semiha Arı ile birlikte konuşuyoruz.
rgbergbb.