7. Genel Kurul Kararları

7. Genel Kurul Kararları

 

KARAR 1- Faşizme Karşı Birleşik Mücadele ve Demokrasi Cephesinin İnşası

Bugünkü rejiminin politik niteliğini faşizm olarak adlandırmak, ona karşı mücadeleyi ortaklaştırmada önemli bir işleve sahiptir. Bugün, faşizme karşı mücadelede olabilecek en geniş birliği yaratmak ve faşist Saray çetesini mümkün olduğunca yalnızlaştırmak gerekmektedir.

Halkların Demokratik Kongresi, mücadeleyi, birliğin zemini olan yaşam alanlarına, üretim ve hizmet mekanlarına, okul ve hapishanelere, sokaklar ve evlere kadar yaygınlaştırmaya aday, diğer yandan, birliğin ideolojik gerekçesini oluşturmak için “kapsayıcı anlatı”ya sahip yegane oluşumdur.

Devrimci mücadele yanında demokratik siyasetin de “yeni yaşam”ı hedefleyen ideolojik girdilerini ve meclisler yoluyla toplumsal temellerini ortaya koymayı amaçlayan Kongremiz, bütün potansiyel muhalefet kesimlerini birleştirebilecek kapsayıcı dili oluşturma yükümlülüğünü omuzlar.

6. Genel Kurulunda aldığı “Demokrasi Cephesinin İnşası Acil Bir Görevdir” başlıklı kararının güncelliğini ve aciliyetini koruduğunu tespit eder. Faşizme karşı birleşik mücadele için görevinin bütün mücadele dinamiklerini birleştirmek olduğunu karar altına alır. Demokrasi cephesinin geliştirilip güçlendirilmesi için yerel ya da merkezi tüm güç birlikleri ve cephesel örgütlenme çalışmaları içerisinde aktif olarak yer almayı, bu birlikteliklerin gerektirdiği esnek yaklaşımla, yerellerde en geniş kesimlerin yer aldığı benzer mücadele örgütlerini kurma çabası içinde olmayı, bir kez daha karar altına alır. 

 

KARAR 2- ‘Olağanüstü Hal’in Kaldırılması Mücadelesi

Diktatörlük rejiminin yol düzleyicisi Olağanüstü Hal uygulamasının kaldırılmasını sağlamalıyız.

Tayyip Erdoğan iktidarının 15 Temmuz’daki darbe girişimini bir an önce ranta çevireceği, ilk geceden anlaşılmıştı. Bu bağlamda ilan edilen Olağanüstü Hal, kısa sürede bütün toplumu daha da sıkı bir cendereye alma ve Tayyip Erdoğan’ın fiili başkanlığını pekiştirme işlevi edindi.

Olağanüstü Hal’in, yeni rejimi inşa etmede sadece bir adım olduğunu biliyoruz. Kongremiz, AKP/Saray iktidarının ilerleyişini durdurmanın temel noktalarından birinin Olağanüstü Hal’in bizatihi ezilenlerin mücadelesiyle kaldırılması olduğunu saptar. Bütün demokrasi güçleriyle birlikte OHAL’e karşı kapsamlı bir kampanya örgütlemeyi karar altına alır.

 

KARAR 3- Demokratik Siyasette Israr Ve Meclislerin Acil Güncelliği

Bugün, büyük özveriler ve çabayla yaratılmış demokratik siyaset kanalları büyük ölçüde tıkanmış durumdadır. Hiçbir mücadele biçimini önsel olarak reddetmeyen ama politikanın radikal demokratik düzleminde konumlanan Kongremiz, demokratik siyasetin merkezinin temsili demokrasi anlayışına dayalı parlamento olmadığını vurgular ve bu ağır tabloyu, doğrudan demokrasiye dayalı meclisler oluşumunun bir fırsatına dönüştürmeyi önüne görev olarak koyar.

 

KARAR 4- Ortadoğu’daki Savaşlara Karşı Halkların Barışı ve Yeni Bir Toplum Modeli

Bölgemiz Ortadoğu bir yandan dünya savaşının prova edildiği bir cehenneme, yeni diktatörlük rejimlerinin denemeye sokulduğu bir laboratuvara dönüştürülürken, beri yandan bu bölgede bir barış vahası ortaya çıkıyor ve yeni bir yaşam modeli filizleniyor.

Rojava’da gelişmekte olan politik devrim, bizlere yeni bir toplumun imkansız olmadığını müjdeliyor. Rojava deneyimi, Ortadoğu’da demokratik ve devrimci mücadele için halklara gösterilebilecek gerçek ve gerçekleşebilir bir model sunmaktadır.

Kongremiz, Ortadoğu halkları için bir gelecek modeli olarak Rojava devrimini işaret eder ve mücadelesinde bu zengin deneyimden yararlanmayı kararlaştırır. Bu deneyimleri açığa çıkarmak amacıyla çalışmalar yapar.

KARAR 5- Engelliler Komisyonu Kurulması

HDK, engellilerin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerini oluşturmak amacıyla Engelliler Komisyonu kurulur.

KARAR 6- HDK Bülteninin Çıkarılması

HDK çalışmalarının halka duyurulması amacıyla tüm örgütümüze dağıtılmak üzere Bülten çıkarılır.

KARAR 7- Emekliler Komisyonunun Oluşturulması

Emeklilerin büyük bir kitleyi oluşturması dikkate alınarak, sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerini oluşturmak amacıyla Emek Meclisi bünyesinde Emekliler Komisyonu oluşturulur.

KARAR 8- Meclisler Arası İlişkilerin Sağlanması

1-    HDK’nin tüm yerel meclisleri yerellerde alan meclislerini kurar, bunlar yerelin örgütlenme durumuna göre temsilci seviyesinde de olabilir.

2-    Yerel meclisler alan meclisleri ile ortaklaşarak kampanya ve çalışmalar yürütür.

3-    Alan meclisleri hızla ortak merkezi komisyonlarını oluşturup kesişen mücadele ve örgütlenme alanlarında çalışmalara başlar.