Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz!

Küresel salgının yaşandığı bugünlerde AKP-MHP rejim ittifakı, salgını her alanda fırsata çevirme anlayışıyla hareket etmektedir.

Türkiye halkları hem Covid-19 ile hem de halk sağlığı düşmanı, kadın düşmanı, çocuk düşmanı bir iktidarla mücadele içindedir.

AKP-MHP koalisyonu ayrımcı infaz yasa tasarısı düzenlemesini meclisten geçirmiştir. Bu düzenleme ile siyasi tutsaklar, halkın iradesiyle seçilen siyasetçiler, belediye eşbaşkanları, gazeteciler kapsam dışı bırakılmıştır.

Kadınlara yönelik şiddet suçlarının faili erkeklerin cezalarında indirime gidilmiş ve evler bir kez daha kadınlar için suç mahaline dönmüştür. Faillerin hiçbir denetimi olmaksızın salıverilmesi, hele de salgında hemen hiçbir kamu kurumunun kadınlara yeterli koruma ve desteği sağlamadığı bu dönemde kadınların yaşam hakları bizzat devlet eliyle tehlikeye atılmıştır.

Bununla da yetinmeyen siyasi iktidar; vekiliyle, yandaş medyasıyla, yandaş sivil toplum örgütleri ile birlikte çocuk istismarını meşrulaştıracak af düzenlemesini ısıtıp önümüze getirme çabası içindedir. Meclis açılır açılmaz bu teklifin getirileceği söylenirken yandaş medya bunun zeminini hazırlayacak haberler yapmakta, faillerden bahsederken “tecavüzcü değil koca” demekte, “aile birlikleri”nin parçalandığını iddia etmektedir.

Hatırlarsak 2016'da 3 AKP’li vekil bir gece vakti çocukların cinsel istismar failleri ile evlendirilmeleri halinde failin cezadan muaf olmasını içeren taslağı meclis gündemine getirmişti. Bu taslağa kadın ve çocuk örgütleri başta olmak üzere toplumun her kesimi karşı çıkmış ve Anayasaya, kadın ve çocuk haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olan bu düzenlemeyi geçirtmemişti. Ancak, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanun ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiş, 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Failleri korumaya yönelik cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceği açıktır.

Biz HDK Kadın Meclisleri ve tüm kadın örgütleri, ısıtıp ısıtıp önümüze getirdiğiniz çocuk tecavüzünü meşrulaştırdığınız bu düzenlemeye karşı 2016 gösterdiğimiz direncin daha da fazlasını göstereceğiz.

Yasa tasarısının anlamı bizim için çok açıktır: Çocuklar cinsel istismar failleri ile, tecavüzcüler ile evlendirilip bu failler cezaevinden “çocuğun kocası” olarak eve dönecektir. İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak, çocukların tekrar istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir.

Çocukları tecavüzcüler/ istismarcılarla evlendirmek için çaba harcayanlar; bu çabayı duruma müdahale etmeye, etkin soruşturma/ kovuşturma yapmaya, çocuklar için koruyucu önlemler almaya harcamalılardır. Çocukların cinsel istismarının, kadınlara yönelik cinsel şiddetin önünü açacak her türlü yasal düzenlemeden uzak durmalılardır. Yapılması gereken çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet suçlarıyla mücadele etmek, erken zorla evlendirmeleri önleyecek düzenlemeler getirmek, kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarını korumak olmalıdır.

Biz HDK Kadın Meclisleri olarak, tecavüzü aklayacak, çocukların cinsel istismarını meşrulaştıracak, erken yaşta zorla evlendirilmelerini normalleştirecek düzenlemelere izin vermeyeceğiz.

Diyoruz ki,

Evlilikle İstismarı Aklayamazsınız!

Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz!

İstismar suçtur, aklanamaz!

 

Halkların Demokratik Kongresi

Kadın Meclisleri