Genel Meclis Toplantısı Kararları | 02.12.2012

10-11 Kasım 2012’de yapılan 2. Genel Kurul sonrasındaki ilk Genel Meclis toplantısı 2 Aralık 2012’de Ankara’da gerçekleştirildi. 99 Genel Meclis üyesinin hazır bulunduğu toplantıya 24 Genel Meclis üyesi yazılı mazeret bildirerek katılmadı.

2. Genel Kurul sonuçlarına göre, geçmiş dönem Genel Meclis üyelerinin yüzde 60 oranında yenilendiği; 76 ilin temsil edildiği 2. Genel Kurul’daki yeni Genel Meclis listesinde kadın kotasının yüzde 49, gençlik kotasının yüzde 10 oranında sağlandığı; yüzde 40 bağımsızlar ve yüzde 60 kurumlar dengesinin tutturulduğu tespit edildi.

Gündem:
- Siyasal Durum Değerlendirmesi ve Planlama
- Genel Meclis Komisyonları
- Mali Durum
- Halkların Demokratik Partisi çalışmaları
- Yeni Yürütme Kurulu belirlenmesi

1. Siyasal durum üzerine yapılan konuşmalarda,
- Ortadoğu ve Suriye’deki son gelişmeler, Kürecik Üssü’nden sonra patriot füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesi, İzmir’de NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın oluşturulması ve THAAD saldırı füzelerinin gündeme getirilmesi, Suriye Kürdistanı’na yönelik saldırılar ve Filistin Devleti’nin BM’de gözlemci üye statüsünü kazanması konuları değerlendirildi.
- Açlık grevleri döneminde yapılan faaliyetler ve sürecin ortaya çıkardığı son durum tartışıldı.
- Meclis’te gündeme gelecek olan dokunulmazlıkların kaldırılması ve ortaya çıkacak sonuçlar ele alındı.
- CHP’nin gerek anayasa çalışmalarında (yurttaşlık tanımı vb.) gerekse anadilinde savunma ile ilgili yasa hazırlığı esnasındaki olumsuz tutumu, önerileri ve yaratacağı sonuçlar değerlendirildi.
- Meclis’teki bütçe çalışmaları, asgari ücret konusu, işçi ve emekçilerin yoğunlaşan sorunları, iş kazaları/cinayetlerindeki durum, eğitimde Kılık-Kıyafet Yönetmeliği, tarımda küçük üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ve ekolojik tahribatta yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Yapılan tartışmaların sonucunda şu kararlar alındı:
- Dokunulmazlıkların kaldırılması adımları karşısında, müzakerelere başlanması ve Kürt sorununda barışçı bir çözüm doğrultusunda adımlar atılması eksenli bir faaliyetin örgütlenmesi,
- Patriot füzelerine karşı tutumumuzu da içeren ve savaş karşıtı faaliyetlerin mümkün olduğu kadar geniş kesimleri kapsayarak sürdürülmesi,
- Ceylanpınar ve Antakya’ya, bölgedeki gelişmeleri izlemek ve raporlar hazırlamak üzere heyetlerin gönderilmesi,
- Esnek, sigortasız ve sendikasız çalıştırmaya, taşeronlaştırmaya karşı işçi ve emekçilerin tepkilerini de kapsayacak çalışmaların sürdürülmesi,
- Önceki dönemde başlamış olan ekoloji kurultaylarının yaygınlaştırılarak toplanması,
- 25 Ocak 2013’de Diyarbakır’da yapılacak Sevag Balıkçı duruşmasına gereken ilginin gösterilmesi ve duyuru yapılması,
- Meclis’te seçilmiş olan ombudsmanın yemin törenine denk gelecek şekilde, Hrant Dink davasındaki tutumunu da içeren bir basın açıklaması yapılması,
- Roboski katliamının yıldönümünde hem bölgeye bir heyetin gönderilmesi hem de yerel etkinliklerin yaygın olarak hazırlanması için Yürütme Kurulu’nun görevlendirilmesi,
- Filistin resmi temsilciliğine, BM kararı ile ilgili bir dayanışma mesajı gönderilmesi,
- 19 Ocak 2013 tarihinde Hrant Dink anması ile ilgili hazırlıkların yerel meclisler tarafından da yapılması,
- 24 Aralık KahramanMaraş Katliamı’nın yıldönümü vesilesiyle açıklama ve etkinliklerin düzenlenmesi,
- Cumhurbaşkanı Gül’ün DDK’na ‘’Sivas Hadisesi’ni araştırma görevi’’ vermesi karşısında, ‘‘Sivas katliamının arkasındaki gerçeklerin açığa çıkarılması ve katillerin hepsinin cezalandırılması, kamuoyunun beklentisi olan Madımak’ın utanç müzesi yapılması’’ taleplerinin bir kez daha dile getirilmesi...

2. Genel Meclis Daimi Komisyonları ile ilgili geçmiş dönem çalışmaları değerlendirildi. Edinilen dersler konuşuldu ve bunların ışığında yeni dönemde komisyonların daha verimli çalışabilmeleri için atılması gereken adımlar tartışıldı. Çalışmalarını sürdüren komisyonlara ek olarak Yerel Yönetimler Komisyonu ve Sağlık Komisyonu’nun kurulması benimsendi. Genel Meclis üyeleri çalışacakları komisyonları belirlediler.

3. Mali durumla ilgili yapılan önerilerin Yürütme Kurulu ve Mali İşler Komisyonu’nda değerlendirilmesi, bir Mali İşler Yönetmeliği’nin hazırlanarak yerel meclislere iletilmesi kararlaştırıldı.

4. Halkların Demokratik Partisi ile ilgili örgütlenme çalışmalarının başlatılması benimsenerek, parti kurucularının eşbaşkanlar tarafından toplantıya çağrılması önerildi.

5. Yeni Yürütme Kurulu’nun oluşturulması ile ilgili yapılan tartışma ve değerlendirmelerden sonra, Genel Meclis üyesi olan 5 milletvekilinin, 25 kişilik Yürütme Kurulu ile birlikte çalışmaları yaklaşımı, yapılan eğilim yoklamasında çoğunlukla benimsendi. Oluşturulan mutabakat listesi Genel Meclis tarafından onaylandı. Yeni Yürütme Kurulu şöyle oluştu:

 
Alp Altınörs
Betül Çobanoğlu
Beyza Üstün
Bircan Yorulmaz
Ender İmrek
Erol Dora
Ertuğrul Kürkçü
Fatma Gök
Filiz Kerestecioğlu
Garo Paylan
Gençay Gürsoy
Gülfer Akkaya
Gülistan Aydoğdu
Gülsüm Ağaoğlu
Hatice Altınışık
İsmail Şengül
Kadir Akın
Kudbettin Saltan
Lami Özgen
Levent Tüzel
Mahmut Akbaş
Mutlu Öztürk
Onur Hamzaoğlu
Pervin Oduncu
Saruhan Oluç
Sebahat Tuncel
Sevtap Akdağ
Sırrı Süreyya Önder
Yavuz Önen
Züleyha Gülüm
 

6. Bir sonraki olağan Genel Meclis toplantısının 26-27 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

HDK Genel Meclisi