Genel Meclis Toplantısı Kararları | 22.04.2012

22 Nisan 2012 günü İstanbul’da gerçekleşen, divanı Ayşe Akıncı, Bircan Yorulmaz ve Ender İmrek’ten oluşan toplantıda 56 Genel Meclis üyesi hazır bulundu. Toplantının gündemi ve alınan tavsiye kararları aşağıdadır.

Gündem
1. Siyasal durum değerlendirmesi,
2. 12-13 Mayıs 2012 tarihli 2. Genel Kurul hazırlığı

--------

1. Siyasal durum
Ekteki perspektif metin ışığında ve siyasi durum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda, 12-13 Mayıs’ta Genel Kurul’a sunulmak üzere bir siyasi durum çerçeve metni ve karar önergeleri hazırlamak üzere Yürütme Kurulu görevlendirildi.

Ayrıca Genel Meclis, Bereket Kar’ın Suriye ve Ortadoğu çalışmalarına ilişkin yaptığı yazılı önerinin Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilmesini benimsedi.

2. Genel Kurul
12-13 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara’da Alkadraz Salonu’nda (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 16/1 Demirtepe) gerçekleşecek olan 2. Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibi belirlendi:

1. Gün (12 Mayıs 2012)
- Açılış
- Divan seçimi
- Milletvekillerinin konuşmaları
- Siyasal durum değerlendirmesi
- Karar önergeleri

2. Gün (13 Mayıs 2012)
- HDK çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeler
    Örgütsel çalışmalar
    Komisyonlar
- Tüzük değişiklikleri
- Dilek ve öneriler

Genel Meclis’te, Genel Kurul’un ‘Karar önergeleri’ gündemi üzerine yapılan görüşme sonucunda:

a. Önümüzdeki yerel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerine Halkların Demokratik Kongresi olarak birlikte girilmesi ve bu hedefle bir seçim partisinin hazırlanması önerisini de içeren;

b. Ayrıca 2 Temmuz anmaları ve Alevi toplumunun sorunları; cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerle dayanışma; Kürt sorununda barışçıl çözüm ve demokratik anayasa; yerellerdeki ekolojik sorunlara HDK’nin dahil olması; Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmeler; mücadele alanlarındaki HDK’lileri ortak hareket etmeye çağrı; ve toplamsal mücadelelerle dayanışma ve destek konularını içeren karar tasarılarının da Yürütme Kurulu tarafından hazırlanması benimsendi.

c. Tüzük Komisyonu’ndan gelen Tüzük tadilatı önerileri görüşüldü ve yapılan değişikliklerle birlikte Genel Kurul’a getirilmesi benimsendi.

d. Sonraki Genel Meclis toplantısının 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.NOT: Genel Kurul’a sunulmak üzere yerel meclislerden istenen raporların ve komisyon raporlarının en geç 3 Mayıs tarihine kadar [email protected] iletilmesi önemlidir.

Ekler:    Siyasi durum perspektif metni
    Tüzük değişiklik önerileri


HDK Genel Meclisi