50. Yılında Bize Kalan: Faşizme Karşı Devrim Ve Sosyalizm Mücadelesi!

06.05.2022

 

6 Mayıs 1972’de Türkiye devrimci hareketinin üç önderi dönemin faşist yönetimi tarafından idam edildiler. Deniz Gezmiş,  Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan faşizme itaat etmeyenler için tarihsel bir direniş mirası olacak sözleriyle, o günün iktidarına son anlarında bile darbe vuracak cesarette devrimci liderlerdi. “Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi!” , ”Yaşasın işçiler ve köylüler!”, “Yaşasın devrimciler, kahrolsun faşizm!” sloganları, halkların ve emekçilerin bugüne kadar süren devrim ve sosyalizm mücadelesini besleyen kaynaklardan biri oldu. Yanı sıra kapitalist düzen ve onun bir aracı olan faşizme karşı hiç kesilmeyen mücadelede hep örnek alınan bir kararlılık ve duruşun Kızıldere direnişçileri ve İbrahim Kaypakkaya ile tarihsel sembolleri haline geldiler.

Faşizmin güncel haliyle soluksuz bir mücadele içinde olduğumuz bu dönemde de o kararlılık ve irade bugün nasıl bir ruh ve bilinçle demokratik, devrimci direnişimizi yürütmemiz gerektiğini göstermektedir. Tüm ezilenlerle birlikte halkların kararlı ve ortak mücadelesi, bugünün AKP-MHP faşizmine karşı başarının yegâne yoludur. Yıldönümünde andığımız Deniz’ler ve sonrasında süren bütün devrimci direnişlerin bize yüklediği sorumluluk budur. Halkların Demokratik Kongresi olarak tüm bileşenlerimizle tarihsel sorumluluğun gereği olarak hayatını veren tüm devrimcilerin anısına bağlılıkla faşizme karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı yineliyor; Deniz’ler şahsında tüm devrimci önderleri saygıyla anıyoruz.

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

Yaşasın Halkların Özgürlük Mücadelesi!

Yürütme Kurulu