Demokrasi Güçlerinden Newroz Alanlarına Çağrı

13.03.2021

HDK'nin çağrısıyla bir araya gelen demokrasi güçleri bugün İstanbul Taksim Hill Otel'de Newroz deklarasyonunu gerçekleştirdi. Bu yıl "Newroz Ateşiyle Direnelim, Özgürleşelim" şiarıyla yapılacak olan 2021 Newroz programlarına tüm alanlarda büyük bir çoşku ve özveriyle katılım gösterilmesi için çağrı yapıldı. Ortak deklarasyon metnini tüm katılımcılar adına HDK Eşsözcüsü İdil Uğurlu okudu. Kamuoyuna sunulan deklarasyon metni şöyle:

Bizi bugün burada buluşturan çağrının aracısı olmaktan HDK olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim aracılık ettiğimiz şey, şimdinin, içinde yaşamakta olduğumuz an’ın dolaysız ihtiyaçlarından ve sorumluluklarından doğan bir görev anlayışı ve bilinç tutumu. Ve eminiz ki burada bulunan ya da bulunma olanağı bulamayan pek çok dost parti, kurum ve şahsiyet için de aynı hareket noktaları geçerli, ki zaten onun için burada, birlikte, omuz omuza, yan yana değil miyiz?

HDK’nin aracılık ettiği çağrıda hepimizin sözünden, aklından, hayalinden, umudundan, idealinden, geçmişinden, varoluşundan, eyleyişinden, geleceğinden parçalar, katkılar, tamamlayıcılıklar var; çünkü bizi buluşturan çağrı Newroz’dur, onun yüreği ve aklıdır, biz onun aracısıyız.

Demirci Kawa mitolojisinde simgeleşen gerçekliğin, yani bin yılların ötesinden akıp, taşınıp gelen zalimlere, zorbalara karşı halk direnişçiliği, isyancılığı ve yıkıcılığı geleneğin mirasçıları ve sürdürücüleri değil miyiz biz? Ezilenler, her çağın ve dönemin Dehaklarına karşı dişe diş göze göz, kan ve can pahasına var etmediler mi yaşam haklarını, onur savunmalarını, özgürlük kavgalarını, devrim ve tarih yapma güçlerini? Eski dünyaya karşı yeni dünya mücadelesi, hep, halkların ve ezilenlerin; sömürülenlerin, ötekileştirilenlerin, dışlananların dayanışmacı ve kurucu birleşik iradelerinin bayrağı olarak geçmişten geleceğe taşınmadı mı?

Şimdi bizler, kapitalizme, faşizme, ataerkine karşı, yani eski dünyanın sahiplerine ve sürdürücülerine karşı yeni dünyanın bayrağını taşıyanlar, onun kültürünü yaratanlar, toplumsallığını inşa edenler değil miyiz? Newroz, hepimizi birleştiren, bizi “BİZ” yapan büyük insanlık idealinin inşası yolunda, onurun ve özgürlüğün yeni yaşamında ve dünyasında buluşmak için yürümekten, yol almaktan başka ne ki?

Newroz/21 Mart, doğanın uyanışı, canlanışı, dirilişi, kendini yeniden yaratışı, özünü tazelemesidir. Doğanın ruhunun ve zekasının iyileştirici gücünün yeniden ve yeniden can bulmasıdır. O Yüzden her kışın sonu bahardır. O yüzden halklar Newroz’u sevincin, neşenin, mutluluğun bayramı olarak yaşar ve kutlar.

İnsan, bir parçası olduğu doğadan öğrendikleriyle de toplumsal bir varlık haline geldi, insanlaştı. Toplumsal varlığını, onu bir arada tutan, yaşatan kolektif ve komünal ahlaki ve politik değerleri tehdit eden şeylere karşı özörgütlülüğünü korudu, özsavunmasını geliştirdi, mücadele etti. Bu yüzden Newroz, baharın toplumsallaştırılması, insanileştirilmesi, doğanın kendini yenileme gücünün insanın toplumsal doğasına ait kılınmasıdır aynı zamanda. Bu yüzden, Dehaklara karşı mücadele, direniş ve isyan toplumsallığın savunulması, yaşam gücünün canlanması, halkların uyanışı ve dirilişidir. Birliğin, dayanışmanın, kardeşleşmenin toplumsal kurtuluş coşkusunun, neşesinin ve mutluluğunun yaşanmasıdır Newroz. O yüzden, karanlığın sonu aydınlıktır, zalim iktidarların sonu  yıkılmaktır, zulüm düzenlerinin sonu özgürlüktür.

Ortadoğu halklarının, ezilenlerinin ve özellikle de Kürt halkının kadim bayramı olan Newroz bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Newroz ateşleri etrafında adaletin, eşitliğin, onurun ve barışın güçleri faşist zorbalığa karşı birleşecek, kaynaşacak; İmralı zindanından başlamak üzere, topluma yayılan tecrit zulmünü kıracak kararlılığını ortaya koyacak;  halklarımızın birleşik iradesi demokrasi ve özgürlük davasının kazanılmasında yeni bir dönemi başlatacaktır. Faşist zorbaların sonu yakındır. 2021 Newroz’unun çağrısı ve müjdesi budur.

Tüm emek ve demokrasi güçlerini, bugünleri ve yarınları için direnişte olan/direnen, hak, hukuk ve adalet mücadelesi yürüten bütün toplumsal kesimleri Newroz alanlarında buluşmaya çağırıyoruz.

Newroz kutlu olsun!  Newroz piroz be!