Zaxo Katliamını Lanetliyoruz

 

Kürdistan ülkesinin en küçük bir toprak parçasını dahi Kürt halkının varlığının tasfiyesi zemini haline getiren sömürgeci zihniyet, katliamlarına bir yenisini eklemiştir. Irak Kürdistan Federe Bölgesi’nin Zaxo ilçesinin Perex köyünde 9 sivilin katledilmesinin sorumlusu, sadece günümüz iktidarı değildir. Ortadoğu ve Kürdistan halkları üzerinde pazarlıklar ve anlaşmalar yapan küresel kapitalist-emperyalist devletler, kendi çıkarları için sömürgeci politikalara alan açan bölgesel güçler ve katliamlar olduğunda ise sessizliğe gömülen tüm siyasi çevrelerdir.

Zaxo katliamıyla bir kez daha görülmüştür ki hukuk, insanlığın ortak değerleri etrafında soykırım ve katliamlarla yüzleşmenin, hesaplaşmanın değil; tersine egemenin çıkarına, halkların aleyhine kullanılan bir silaha dönüştürülmüştür. Zilan, Dersim, Roboski, Afrin, Qamışlo ve daha nice katliamların hesabını görmeyen-göremeyen “ulusal-uluslararası hukuk” düzeneği de Zaxo katliamının baş müsebbiplerindendir.

İşte kendi varlığını bu sömürü düzeninin politik-hukuki nizamına borçlu olan yüz yıllık ulus devletçi militarist yapılanmayla karşı karşıya olduğumuzu tekrardan en sarsıcı haliyle gösterdi Zaxo katliamı. Kurucu kodlarını inkâr, imha, tebdil siyasetiyle yoğuran Türkiye, AKP-MHP iktidarı döneminde de aynı politikalarında ısrar etmektedir. Bırakalım ısrar etmeyi, mevcut iktidar öncülüğündeki yayılmacı politikalarla bu durumu daha üst bir aşamaya tırmandırmaktadır. AKP “eski Türkiye” diyedursun an itibariyle o Türkiye’nin kodlarının bugün en büyük güncelleyicisi, geliştiricisi ve temsilcisidir.

Bu vesileyle iktisadi ve siyasi egemenlik çıkarları için halkları katletmekte bir an için bile tereddüt etmeyen soykırımcı zihniyeti bir kez daha lanetliyor; Irak ve Federe Kürdistan halklarına başsağlığı diliyoruz.

 

Yürütme Kurulu