Halklarımız Soma’nın hesabını sormaya devam edecektir. Hükümet sorumluluktan kaçamaz !

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin işlettiği madende çıkan yangın ve su basması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmişti.

Üstelik aradan geçen on yılda, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin ve denetimlerin arttırılması yerine, iş cinayetleri artarak devam etti. Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almayı sürdürüyor. Meslek hastalıklarının ise hesabı dahi tutulmuyor. Bu süreçte yaşananlara baktığımızda acılarımızın dinmesi bir yana, deprem , çorlu tren kazası ve en sonda İliç te hükümet enkaz altında kalmıştır.

Katliamın ardından, AKP iktidarı “kaza” ve “fıtrat” diyerek bu katliamı önemsizleştirmeye, iş cinayetlerini sıradanlaştırmaya çalıştılar. Bu düpedüz iş cinayetidir. AKP Hükümet’inin denetim görevini yerine getirmeyip bu tutuma ve dolayısıyla suça ortak olmuştur. Sorumluluktan kaçamayacaktır.

Biliyoruz ki 301 madenci kardeşimizi, varlığını sermayenin varlığına adayan AKP iktidarının özelleştirme uygulamaları ve enerji politikaları sonucunda kurban verdik. Patronların, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini yok sayarak, kârlarını maksimuma çıkartmak için madendeki yetersiz alt yapıya rağmen işçileri sınırsız şekilde üretmeye zorlamaları, katliamı kaçınılmaz kıldı.

Katliamın ardından yapılan protesto sırasında işçileri tekmeleyen bürokratın, 2018 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olması da mevcut iktidarın, Soma katliamına ve emekçilere bakışının somut bir kanıtıdır.

Yaşanan gelişmeler, iş cinayetlerinin de çözümünün de politik olduğunu ve adaleti gerçekten tecelli ettirecek gücün işçi sınıfının örgütlülüğü olacağını bir kez da göstermekte ve bunu bir görev olarak önümüze koymaktadır.

Tüm sorumluların cezalandırılması ve iş cinayetlerine son verilmesi için mücadele etmeye devam edeceğimizi, aramızdan alınan 301 madencinin anısına saygıyla tekrar ediyoruz. Soma’yı Unutmadık, Unutturmayacağız! Sorumlulardan Hesap Soracağız!

 

Halkların Demokratik Kongresi

İstanbul Emek Meclisi

13 Mayıs 2024