HDK Ekoloji Komisyonu Dönem Raporu / 26 Ekim 2013

HDK Ekoloji Komisyonu olarak önerilerimiz ve genel kurul karar tasarılarına girmesini önerdiğimiz konu başlıkları aşağıdadır:

1.    Örgütlenme ve  ekoloji  
Enerji,Kaya gazı,Tarım,Maden,Suyun metalaştırılması konularında ilgili bölgelerde konferanslar ya da çalıştaylar düzenlenmesi, meclis toplantılarında konuların tartışılması gerekmektedir.

•    Suyun metalaştırılması: geleceğimizi yaşamsal anlamda yakından ilgilendiren bu soruna uzak kalamayız. Kapitalistlerin, iktidarların HES'ler yoluyla enerji üretmeye çalışmasının suyu 49 yıllığına sermayenin kullanıma sokmalarının temel amacı suyu satmak, alınır, satılır bir metaya dönüştümek, suya dolayısıyla suyun dolanımda olduğu alanlara sahip olmaktır.
Bu sürecin 2. ve en önemli adımı suları taşınabilir kılarak bölgesel boru hatları ile ticarete konu edileceğidir.
Bu sürecin ikinci ve en önemli adımı suları taşınabilir kılarak bölgesel boru hatları ile ticarete konu etmektir
Suyun metalaştırılması sonunda yaşanacak süreçleri görmek zorundayız:
-Kıbrıs'a döşenen boru hattı bu adımın uluslararası en önemli adımıdır. Suudi arabistana kadar boru hatlarının döşenmesi tartışmaları yaşanmaktadır.
-Su kapitalizmim elinde bir boyun eğdirme aracı haline getirilirken kendileri için en önemli birikim alanıdır.
-Enerji yatırımlarının en önemli ihtiyacı sudur. Konya, Eskişehir, Maraş bölgelerine yapılması planlanan enerji yatırımlarının boyutu 35.000MW dolayındadır. Yapılan barajlar ve yeraltı suları bu işler için organize edilmeye çalışılmaktadır.
-suya sahip olmak suyun dolanımda olduğu vadiye, vadide yaşayanlara ve vadinin doğal yapısına da giderek sahip olmak, sermaye süreçlerine katmak anlamındadır.

Öncelikle Bursa, Trakya gibi bölgelerde yeraltı sularının durumunu ele alabilecek bir çalıştay veya konferans yapılmalı ve suyun metalaştırılmasına karşı örgütlenmeler yaratmalıyız.

•    Enerji: her bölgede ele alınabilecek bir sorun. Bu sorunu Mevcut enerji politikaları üzerinden yürütülen uygulamalar kimlere enerji üretmektedir? Enerjinin temiz ya da kirli enerji olması söylemi bizlerin muradını tarif edebilir mi ? Bu söylem yada strateji neye hizmet etmektedir? biçimiyle tartıştırmanın doğru olduğunu düşünmekteyiz.
Bu noktada öne çıkan her hangi bir bölge de, somut saldırının olduğu örneğin Çanakkale'de, Sinop’ta, yada Mersin’de bu kapsamda toplantı yapılabilir.

•    Kaya gazı üretimi:  Günümüzde geleneksel yöntemlerle petrol çıkarmanın sonuna gelindiği (ortalama 30 yıl öngörülüyor)  Bu konuda Türkiye dahil bölgemizde ki bir çok ülkede sondajlama çalışmaları başlamıştır. Diyarbakır Sarıbuğday köyünde sondaj sürmektedir. Diyarbakır- Şırnak-Hozan arası kaya gazı çıkarımı Shell tarafından önümüzdeki aylarda gerçekleşecektir. En kısa sürede Trakya'da da sondaj çalışmalarına başlanacağı hükümet tarafından duyurulmuştur. Bu konuda henüz Türkiye nin hiç bir bölgesinde bilgilendirme yapılmamıştır. Yaklaşık 1 yıldır bu konuda uyarılarımızı yazılarımız ve bazı konuşmalarımızla HDK içinde paylaşıyoruz.

Uzatmadan acil olarak Diyarbakır da bir çalıştay toplanmasını sağlamak ve bu toplantıya Trakya başta olmak üzere, Niğde ve Karadeniz in bazı bölgelerinden insanlarında katılımı sağlanarak gerçekleştirilmelidir.

•    Tarım:Türkiye nin en önemli meselelerinden biridir. Anadolu ve trakya yoğun tarım topraklarına sahiptir. AB ya da temelde kapitalizmin acil taleplerinden biri olan köylü nüfusunun hızla azaltılması ve bu yolla şehirlerde yedek işsizler ordusu yaratılması, boşalan kırsal alandaki Maden, su, enerji, tekelci tarım (GDO vb.) yatırımlar kesimlere sunulması amaçlanmaktadır.

HDK üyesi Tüm Köy Sen, ZMO, Tarımorkamsen vb. bazı örgütlerin bir araya gelerek önümüzde ki günlerde bazı bölgelerde çalıştay veya konferanslar düzenleyecek olması bu çalıştaylardan somut örgütlü adımların atılmasının sağlanması için çabaya girilecek olması nedeniyle HDK nın tüm bölgelerde ki örgütlerinin bu çalışmaya destek olmasını sağlamamız gerekmektedir.

•    Su havzalarında (suyun dolanımını sürdürdüğü vadilerde) maden aramalarının yoğunlaştığı günümüzde tüm bu faaliyetlerin ortak özelliği yaşam alanlarını, toprakları, ormanları, suları kirleterek geri dönülmez zararlar verdikleri açıktır.

Maden işletmeciliğine karşı özellikle, Kaz dağları, Trakya, Artvin, Erzincan vd. bazı bölgelerde yürütülen mücadelelere destek olmak, mücadelelerin bizzat içinde ve bileşen olmak bu mücadelelere bazı bölgelerde önderlik etmek HDK nın somut hadefleri içinde olmalıdır.

2.    Çalıştay ya da Konferans önerilerimiz;

•    Diyarbakır ve Trakya'da ; Kayagazı ve tarım çalıştayları,

•    Erzincan'da Çanakkale, Artvin ve Trakya’da: Taşocakları ve madencilik ça; Maden çalıştayı,

•    Konya Zonguldak ve Maraş'ta; Enerji çalıştayı,

•    Bursa'da ve Trakya'da; Şişelenmiş su ve yeraltı suyu çalıştayı,

•    Mersin ve olabilirse Kıbrıs'ta bir örgütlenme ile; "su ticareti" ve bütünleşik havza planlamaları üzerine çalıştay,

•    Mersin ve Sinop’ta: Nükleer enerji çalıştayı.


3.    Komisyonun genişletilmesi ve Delege kontenjanı

•    Yeni dönemde merkezi komisyonun genişletilmesi ve bu komisyonun yatay ilişkilerle bölgelerde ki mücadele odaklarını ya da mücadele alanlarını tespit etmesi önemlidir. Merkezi ve bölge ekoloji komisyonları HDK ve HDP örgütleriyle ilişkiye geçebilmeli ve bölgelerde sorunları ve çözüm çalşmalarını örgütlenmenin temeli haline getirebilmelidir.

•    Ekoloji komisyon üyelerinin ilçe meclis çalışmalarının içinde bulanamamış olmaları genel meclis ya da Parti kadrolarında yer alamamaları yatay ilişkileri zorlaştırmaktadır. Bu nedenle genel meclis üyeliği ile HDP üyeliklerinin ekoloji komisyonu için de kontenjan ayrılmasının doğru olacağını düşünmekteyiz,