Kazanılmış Haklarımızın Gasp Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi, TBMM’de görüşülmeye devam eden esnek çalışma paketine ilişkin Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Emek Meclisi üyelerinin yanı sıra, HDK İstanbul Meclisi, Yürütme Kurulu üyeleri ve HDK Eşsözcüsü İdil Uğurlu'nun da yer aldığı açıklamaya, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ile çeşitli kurumlar katılım sağladı.

"KIDEM HAKKIMIZ SALDIRI ALTINDA"

HDK Emek Meclisi'nin Süreyya Operası önünde kamuoyuna duyurduğu metin şu şekilde;

AKP iktidarı, 15 Temmuz darbe girişimini Allah’ın bir lütfu diyerek fırsat bildi ve ülkeyi anti demokratik uygulamalarla ezilen milyonlarca emekçi için zindana çevirdi. Aynı iktidar şimdi de tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecini kendi çıkarları doğrultusunda fırsata çevirerek bir avuç sermaye grubunun çıkarları için değerlendiriyor.

AKP iktidarının yıllardır uyguladığı yanlış ekonomi politikaları, Yeni Osmanlıcılık hayallerinin ürünü ve savaşta ısrar eden politikaları nedeniyle ülkeyi derin bir ekonomik siyasi toplumsal krize sürükledi. Milyonlar işsizlik, açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalırken sarayın ve yandaş sermayenin çıkarlarını koruyan uygulamalar gerçekleştirildi. Tüm dünyayı bu yılın başında etkisi altına alan Covid-19 salgını Mart ayı itibariyle ülkemizde de yayılmaya başladı. Zaten yaşamın emekçiler, yoksullar için gittikçe zorlaştığı ülkemizde, pandemi sürecinde sermaye için çıkartılan destek paketleri de emekçileri yoksullaşma, açlık, işsizlik ve salgın kıskacında yaşamaya zorladı. Bu süreçte baskı ve zorbalıkla toplumu yönetmeye kalkan AKP iktidarı şimdi de mecliste yeni bir saldırı paketiyle emekçilerin kazanılmış haklarına saldırıya hazırlanıyor.

Güya Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bir torba kanun teklifi meclise geliyor.

Emekçiler olarak kazanılmış haklarımızın gasp edilmesi, kıdem tazminatının ortadan kaldırılması, işsizlik sigortası fonunun yağmalanması gibi 43 maddeden oluşan “işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi “ adı altında bir saldırı ile karşı karşıyayız.

18 yıldır işçinin kazanılmış haklarına göz diken AKP iktidarı bulduğu her fırsatta kıdem hakkını gasp etmeye çalışıyor. Her seferinde emekçilerin tepkisi ile karşılaşıp geri çektikleri kanun teklifini şimdi de pandemiyi fırsat bilerek bir kez daha gündemleştiriyor. Ama bu sefer biz emekçileri yaş kategorilerine ayırarak kıdem hakkımızı gasp etmeye çalışıyor. Kıdem hakkına saldırdığında emekçilerin topyekün direnişiyle karşılaşan iktidar, bu sefer yine Osmanlı kurnazlığını deneyerek işçileri parçalayıp kıdem hakkını parça parça yok etmeyi amaç ediniyor. Torba teklifte en çok gündeme gelen “25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara” yönelik madde bu yaş grubundaki işçilerin kıdem haklarını gasp etmeyi amaçlamaktadır.

İşçilerin, emekçilerin haklarını pandemi koşullarının arkasına sığınıp gasp edebileceğini düşünenlere karşı buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz;

İşçiyi açlığa mahkum eden uygulamalara imza atan AKP, patronlara teşvik vererek zenginlerin kesesini doldurmaya devam ediyor. İzin vermeyeceğiz.

Belirli süreli sözleşmeyi hayata geçirerek işçinin kıdem, ihbar gibi kazanılmış haklarını ortadan kaldıracak, milyonlarca işçiye güvencesiz çalışma getirecek bir kanun çıkarılmak isteniyor. İzin vermeyeceğiz.

Tüm işçileri ve emekçileri kazanılmış haklarımız için, kıdem tazminatımız için mücadeleye çağırıyoruz. Hep beraber bir araya gelerek emekçilere yönelik saldırının adımı olan bu torba yasayı etten bir duvar örerek meclisten geçirmeyelim. Mücadeleyi büyütelim.

Halkların Demokratik Kongresi

Emek Meclisi