Kitlesel İş Cinayetleri Sürüyor

Yine bir işçi katliamı ile sarsıldık. Hemen her gün yeni bir işçinin ölümüyle, yeni iş cinayetleri haberleri ile karşılaşıyoruz.

Önce Manisa’da kamyonet kasasında taşınan 15 tarım işçisi hayatını kaybetti. Ardından Karaman’da işçi servisinin şarampole devrilmesi nedeniyle 19 işçi yaralandı. Yaralananlar arasında hayati tehlikesi olan işçilerin bulunduğu belirtiliyor.

Mevsimlik işçilerin yüzde 95’i kayıt dışı, çalışanların sadece yüzde 5’i kayıtlı.
Mevsimlik işçiler, ağır çalışma koşulları, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlere rağmen çalışmak zorunda kalırken bir de kitlesel işçi katliamları ile karşılaşıyor.

İş cinayetleri, seri ve toplu cinayetlere dönüşmüş durumda. Her gün çok sayıda işçi “iş kazası” adı verilen cinayetlerle katlediliyor; sakatlanıyor. Patronların gözünü kar hırsı bürümüş durumda. Daha fazla sömürü için işçilerin yaralanması ve ölmesine açıkça göz yumuluyor.

Patronların kârını yükseltmek uğruna, işçilerin canı pahasına her yolu mubah kabul ettikleri açıktır. Hal böyle olunca, işyerlerinde ölüm, yaralanma, sakat kalma ve meslek hastalıklarına yakalanmaya sebep olabilecek riskleri kontrol altına alacak önlemler, basit bir maliyet unsuru kabul edilerek bir kenara atılmaktadır.

Esnek, güvencesiz çalışma biçimleri iş cinayetlerinin artmasının da bir başka nedeni.
İşyerleri denetlenmiyor, bin bir zorlukla mahkeme önüne çıkarılan patronlar ya da yöneticiler bir biçimde serbest bırakılıyor, ceza almıyorlar. Yasaların da caydırıcı olmaması nedeniyle iş cinayetlerinin önü alınamıyor.

İşçi ölümlerinin yaygınlaşması tesadüf değil. Kapitalizmin fıtratında iş güvencesini, gelir güvencesini ve can güvencesini ortadan kaldırmak var…

Halkların Demokratik Kongresi olarak:
Mevsimlik tarım işçilerinin can güvenliğini tehdit eden koşulların ortadan kaldırılması için;
• Sağlıksız, trafik kurallarına ve güvenliğe aykırı koşullarda işçi taşıyan araç sahiplerinin ruhsatları, sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi başta olmak üzere,
• Bu katliamlara göz yuman patronların cezalandırılması,
• Mevsimlik işçilerin örgütlenme hakkının gerçekleşmesi,
• Ulaşım, barınma, beslenme, temiz su, tuvalet, ücret, çalışma saatleri, iş güvenliği, sağlık, sosyal güvence, çocukların eğitiminin sağlanması ve her türlü ayrımcı uygulamalara karşı mücadelemizi yükselteceğiz.

HDK Emek Meclisi
06.07.2015