Kadınlar mücadeleye, sözcükleri değiştirerek başlıyor

Panel / İstanbul / 07.09.2019 17:00 - 21:00

’’İnsan dili konuşmaz, dil insanı konuşur’’

Bir dile sahip olduğumuz ilk andan itibaren, o artık üzerimizde bizi belirleyen bir güç olur.

‘Sözcüklere çok takılıyoruz’ sık karşılaşılan bir söylemdir. Oysa sözcükler, dil kurar tüm hayatı.

Toplumsal cinsiyette ön plana çıkan ve güç unsuru üzerinden gelişen ataerkilliğin de dile yansıması kaçınılmaz oluyor. Kadınla ilgili olan her şeyin ´pasif´, ´edilgen´, erkekle ilgili her şeyin ´aktif´ ve ´hakim´ olarak izah edildiği tahakküm kültürünün yerleşikliğine giden küçük ama çok etkili halkaları örüyor bu cinsiyetçi dil.

Yalnızca gündelik dilde değil; medyadan reklamlara, bilimden sanata, eğitimden siyasete kadar cinsiyetçiliğin örtük ya da açık biçimlerde yeniden üretimini görmeye devam ediyoruz.

Her birimiz farkında olalım ya da olmayalım cinsiyetçi yazılara, patriarkal tavırlara karşı direnç göstermedikçe bu mekanizmaları beslemeye devam ediyoruz.

Biz kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliğinin dildeki cinsiyetçilikle mücadeleden geçtiğine inanıyoruz.

Tüm yaşamımızı egemenliği altına almaya çalışan bu dile karşı hem farkındalığımızı ve bilincimizi arttırmak, hem de mücadele yöntemlerimizi konuşmak için bir araya geliyoruz.

Sen yoksan bir eksiğiz.

HDK İSTANBUL KADIN MECLİSİ