"Neoliberalizm Çöküyor. Seçeneklerimiz Nelerdir?"

Panel / Ankara / 17.10.2019

HDK Batıkent Meclisimiz, Prof. Dr. Mustafa Durmuş'un katılımıyla "Neoliberalizm Çöküyor. Seçeneklerimiz Nelerdir?" başlıklı bir panel düzenledi.

 

Kapitalizmin krizinden ve neoliberal ideolojinin çöküşünden bahsedilen söyleşide, bu çöküşün emekçi halkları sömürüden, baskıdan kurtarcak, emek, doğa ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana kurtuluş stratejilerini ve politikalarını hayata geçirecek fırsatları içinde barındırıldığına vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Mustafa Durmuş'un, kapitalizmin krizlerinin sadece ekonomik alanda değil politik ve ekolojik alanda da kendini gösterdiğini dile getirdiği panelde, küresel iklim değişikliğinin pek çok felaketi bünyesinde barındırdığının altı çizildi.

 

"Sistem, krizden çıkışı yine bildik yöntemlerde arıyor. Sağdan soldan, güya sosyal demokratlarla çözüm yollarını tartıştırıyor ancak bu çözümlerde sınıfsal perspektif tabii ki yine yok. Öte yandan bu kriz, dünya işçi sınıfının önüne her zamankinden büyük bir fırsat sunmuş durumda" diyen Prof. Dr. Durmuş, emek demokrasi güçleri ve özgürlük mücadelesi yürütenler bu fırsatı değerlendirmezse, insanlığı bir barbarlık döneminin beklediğini söyledi.