"Yeni yaşam için; HDK’yi örgütle, HDK’de örgütlen!"

Çalıştay / İstanbul / 11.06.2017

11 Haziran 2017'de düzenlenen HDK Örgütlenme Çalıştayı'nda halkların istemediği, toplumun çok fazla arzulamadığı bir barışın; yukardan inşa edilse bile topluma sirayet edemeyeceği dile getirildi. Oysaki toplum barışı isterse bütün devletlere, bütün hükümetlere ve bütün sistemlere barışı dayatacağı ve kendi barışını en sağlam şekilde inşa edeceğinin altı çizildi.

Bunun için bugün Kürt siyasal hareketi ve Kürt halkının sorunlarıyla Türkiye toplumunun, Türkiye’de yaşayan bütün halkların sorun başlıklarının iç içe, yan yana ele alınmasının zorunluluk olduğunun vurgulandığı çalıştayda HDK Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Birbirinden kopardığımız, birbirinden ayrıştırdığımız her yerin aynı zamanda bir siyasi körlüğe götüreceği ve bir çıkmaza iteceğini de ifade etmek isteriz. Onun için bu yapının korunması, derinleştirilmesi ve toplumsallaştırılması biler açısından hayatidir. HDK bütün bir çalışmasını bunun üzerine kuracak" diye konuştu.