Sağlık Emekçilerinin Grevini Destekliyoruz

Basına ve halklara duyurumuzdur

Sağlık emekçilerinin grevini destekliyoruz.

Sağlığın paralı hale getirilmesini, sağlık emekçilerinin güvencesizleştirilmesini, sömürülmesini, toplumun sağlıksızlaştırılmasını dile getiren sağlık emekçilerinin grevini destekliyoruz.

Sağlık alanında yaşananlar sağlık emekçileri ve emekçiler için katlanılmaz hale gelmiştir.

• Hastaneler şirketleştirilmiş, biz emekçilerden despotça alınan vergilerle inşa edilen toplumsal kurumlar sermayeye peşkeş çekilmiştir.
• Sağlık paralı hale getirilmiştir. Verdiğimiz vergiler yetmezmiş gibi Genel Sağlık Sigortası ile sağlık vergisine mahkum edildiğimizi biliyoruz. Dahası sağlık hizmetinin her aşmasında cebimize göz dikildiğini, özel sağlık sigortası yaptırmaya zorlandığımızı biliyoruz. Özel sağlık sektörünün sağlıkta soygun yapan işletmeler haline geldiğini de biliyoruz. Sağlık için yaptığımız harcamalarla daha da yoksullaştığımızı da biliyoruz.
Sağlık emekçileri için çalışma yaşamının her geçen gün daha da kötüleşmeye devam etmektedir, diğer tüm emekçilerde olduğu gibi:
• Fabrikalarda başlayan taşeron çalışma sağlık alanında da ana istihdam yöntemi haline getirilmiştir.
• Emekçiler olarak parça başı iş olarak bildiğimiz performans uygulaması sağlık emekçilerinde de sömürüyü derinleştirilmesine aracılık ederken, biz emekçilerin sağlık kurumlarına olan güvenimizi sarsmıştır.
• Ücret güvencesizliği ile emekçiler 1000 TL'yi bile bulmayan asgari ücrete mahkum edilmektedir, sosyal ücret rafa kaldırılmıştır. Açlık sınırındaki asgari ücret sağlık alanda da taşeron sağlık emekçileri, özel sağlık sektöründe çalışan sağlık emekçileri için de kural haline getirilmek istenmektedir.
• Emekçiler için haftada 54 saat çalışma kural haline gelmiş, üzerine eklenen, karşılığı ödenmeyen çalışma süreleri angaryaya dönüşmüştür. Benzer durum sağlık emekçilerini de etkiler hale gelmiştir.
• İş yoğunluğunun, fazla mesainin ve geçici çalışmanın arttığı sağlık emekçilerinin sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilgisizlik tüm emekçilerde olduğu gibi sağlık alanında da iş cinayetleri artmıştır.

HDK sağlık meclisi olarak biliyoruz ki;
• Sağlık emekçilerinin istihdamında güvencesizleştirme,
taşeronlaştırma aynı zamanda TOPLUMUN SAĞLIK HAKKINA da TEHDİTTİR
• Sağlık emekçisinin asgari ücrete mahkum edilmesi, taşeronlaştırılması NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNE de TEHDİTTİR
• Sağlık emekçilerinin performansa mahkum edilmesi VATANDAŞIN SOYULMASI DEMEKTİR.
• Sağlıkçı yetiştiren okulların işletmeleşmesi, şirketleşmesi, kontenjanlarının artması SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN İYİ YETİŞTİRİLEMEMESİ demektir.
• İyi yetiştirilemeyen sağlık emekçisindeki artış TOPLUMUN SAĞLIK HAKKINA TEHDİTTİR
• 40 saati aşan çalışma, nöbetler, fazla mesai ve iş yoğunluğu NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNE, TOPLUMUN SAĞLIĞINA TEHDİTTİR

Emekçileri olarak sağlık için sadece sağlık hizmeti yetmediğini biliyoruz. Sağlımızın nasıl bozulduğunu biliyoruz:
• düşük tutulan asgari ücret
• barınacak mekanımızın olmaması, rutubetli olması, ısınmaması, ...
• mutfağımızın yoksulluğu, et girmeyen yemeklerimiz...
• sağlıksız olduğunu bile bile mahkum olduğumuz gıda maddeleri
• yaşam ortamlarımızın kiri, pisi, sularımızın kirliliği
• fabrikaların bacalarından çıkan atık gazlar
• evlerimizin yanına kadar giren fabrikalar, sanayiler
• baz istasyonları,
• içine sıkıştırıldığımız, televizyona mahkum edildiğimiz kentsel yaşam
• yeşile hasret kalan kentlerimiz
• dilimizin yasaklanması, lal edilmemiz
• her gün acısını çektiğimiz savaş
• kadınlar olarak bizi yok sayan erkek iktidarı
• ROBOSKİ, SOMA, HES'ler, GEZİ, KIRKLAR DAĞI ile yaşama geçen iktidarın sermayenin saldırganlığı, sağlığımızı tehdit eden toplumsal sorunlarımızdır.

Emekçiler olarak bu sağlıksız –güvencesiz ortamlarda yaşamak, çalışmak istemiyoruz.

Sağlık emekçilerinin öne çıkan talepleri, tüm emekçilerin ortak talepleri olarak görüyoruz. Emekçiler, halklar olarak sağlık emekçilerini birleşik emek mücadelesinde yer almaya davet ediyoruz. Sadece doktorların hakkı için değil, sağlık emekçilerin, tüm emekçilerin ve halkların hakları için mücadele esas almaya davet ediyoruz.

Acil ve yoğun bakıma gereksinimi olanların dışında tüm hastaları 13 Mart’ta (Cuma günü) hastanelere, sağlık kuruluşlarına gitmeyerek sağlık emekçilerinin grevine destek olmaya çağırıyoruz.

Sağlık emekçilerinin güvenceli koşullarda çalışma hakkı için, toplumun sağlık hakkı için, parasız sağlık hizmeti için yaptıkları grevi destekliyor, halkları ve tüm emekçileri dayanışmaya ve mücadelemize çağırıyoruz.

HDK Sağlık Meclisi