Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Fatma Gök ve Yavuz Önen: "Başarmaktan başka çaremiz yok"

Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin misyonunu açıklayabilir misiniz?

Fatma Gök:
HDK'nin misyonu en genel anlamda Türkiye politikasına müdahale etmek. Biz hep 'Esas olan Halkların Demokratik Kongresi'dir' diyoruz. Halkların Demokratik Kongresi bir umut zemini olarak kuruldu. Kongre, Türkiye halklarının barış, demokrasi, eşitlik ve özgürlük özlemlerini hayata geçirmeyi planlayan ve bunun yolunu bulmaya çalışan bir platformdur. Ve Türkiye çapında demokratik ve alttan gelen bir hareket olarak planlandı, meclisler ve komisyonlar şeklinde çalışıyor. Tabi ki ana organlar yürütme kurulu ve genel meclis var. Halkların Demokratik Kongresi, Türkiye reel politikasına da girmek ve orada örgütlü bir güç olarak yer almak istiyor. Bir araç olarak da Halkların Demokratik Partisi'ni kurdu. Daha önce denenmemiş, zor ama başarmaktan başka çaremiz olmayan bir yapı ve politika aracı Halkların Demokratik Partisi.
Yavuz Önen: HDP Türkiye’de insan haklarına dayalı hukuk devletinin inşasına, gerçek demokrasinin işlemesine ve bu iki temel hedefin gerçekleşmesi için de barış ortamının sağlanmasına çaba harcamak amacıyla kurulmuştur. Kürt halkının, Türk halkının ve kadim diğer Türkiye halklarının, Alevilerin -inanç gruplarının, farklı etnisitelerin, gençlerin kadınların ve farklı cinsiyetlerin özgürlük mücadelesinin partisidir. HDP emek için mücadeleyi programında temel hedefler arasında belirlemiş, sömürüye haksızlıklara karşı direnmeye kararlı bir partidir. HDP, birey, grup, hareket, siyasi partilerin bileşen olduğu siyasi bir cephe hareketidir. HDP, Türkiye’de; yerel- bölgesel ve ülkesel ölçeklerde halkın örgütlediği bir siyasi hareket yaratma projesidir.

HDP, enerji kaynaklarına sahip Ortadoğu’da ve Türkiye’de yeni sömürge yöntemleriyle dünya kapitalizminin sürdürdüğü işgal hareketlerine karşı, Ortadoğu halklarıyla, Filistin halkıyla dayanışma içinde olmayı ilke edinmiş bir partidir. HDP, kapitalizmin dünya ölçeğinde uygulamakta olduğu ve tüm dünya halklarını örgütsüzlüğe işsizliğe açlığa ve göçlere mahkûm eden ve doğal çevrenin tahribine yol açan küresel pazar ekonomisine, kapitalist metropollerin militarist politikalarına karşı mücadele partisidir. Dünya halklarıyla bu amaçla ilişkileri geliştirmeyi amaç edinmiş bir partidir. HDP bu amaçları gerçekleştirmek, Türkiye’de halkın iktidarını kurmak üzere yola çıkmış bir partidir.

HDP yukarıda özetle değindiğim temel hedeflerine ulaşmak için zorlu bir mücadeleyi misyon olarak seçerken, Türkiye’de devrimci demokrat sosyalist tüm birikimlerin bir devamı olduğunu da kabul etmektedir. Başlattığı siyasi cephenin başarısı, bileşenlerinin yürümeye başladığımız yoldan vazgeçmemesine, halen aramıza katılmamış olan siyasi parti ve grupların kazanılmasına ve halkın siyaset yaşamına katılmasının sağlanmasına bağlıdır. HDP bu sorunların aşılması için kurulmuş bir partidir.

HDP ile HDK arasındaki ilişki nasıl yürütülecek?

Fatma Gök:
Halkların Demokratik Partisi, Halkların Demokratik Kongresi'nden çıkan politik bir hareket. Biz hep diyoruz ki; esas olan Halkların Demokratik Kongresi'dir. Parti, HDK ile birlikte güçlenecek. Partiyi güçlendirecek olan Kongre'dir. Kongre'yi de parti güçlendirecektir. Baktığımız zaman kamuoyunda ve muhalif gruplarda bir arayış var. Türkiye politikasına eşitlik, özgürlük, adalet perspektifinden müdahale edecek bir politik araç arayışı var. Şimdiye kadar Kongre içerisinde olmamış insanlar da bu birlikteliğe katılabilecekler.

HDK olarak yeni yola çıktık, 1,5 sene büyük hareketler için yeni bir başlangıçtır. Birbirini güçlendirecek iki zemin olacak. İnsanlar 'Nasıl olacak?' diye soruyor. Biz de tam bunun formülünü koymuş değiliz matematiksel olarak ama bunun çok önemli bir mücadele alanı olduğunu biliyoruz.

Yavuz Önen: HDP, kendisini kuran HDK’den sürekli olarak beslenecektir. Türkiye çapında meclisler biçiminde örgütlenmiş ve demokratik temsiliyet esasıyla kendini yönetmekte olan HDK varlığını sürdürecektir. HDP Kongrenin siyasi kolu olarak çalışacaktır. HDK ve HDP meclisleri ve yürütme organları kesintisiz bir iletişim ve danışma içinde olacaktır. HDK birlikte çalışmanın zorluklarını aşmanın ve etkili bir siyasi hareket olabilmek için de tek ve ortak bir siyasi kimliğin ve nihai hedef olarak da tek bir siyasi çatı altında olabilmenin platformu olarak işlev görecektir.

HDP örgütlenme aşamasının neresinde?

Fatma Gök: Partinin örgütlenmesine başlıyoruz. Partimiz hukuki olarak kuruldu. Ve şimdi önümüzdeki aşama il, ilçe ve beldelerde örgütlenmek. Bunun alt yapısı, kongre pek çok il ve ilçede örgütlü olduğu için ona dayanacaktır. Umuyoruz ki bu aşamayı da seçimler için gerekli zamandan daha önce tamamlayacağız.

Yavuz Önen: HDP İçişleri Bakanlığı'na 75 kurucunun imzasıyla verilen dilekçe ile 15 Ekim 2012 tarihinde kurulmuş bir partidir. Kurucular kurulu toplanarak Parti Meclisini, Parti Meclisi de toplanarak Merkez Yürütme Kurulunu ve Merkez Disiplin Kurulu'nu belirlemiştir. Siyasi Partiler Yasası'nın gerektirdiği bürokratik alt yapının tamamlanması için resmi makamlara başvurular devam ediyor. Parti tüzüğünün gerektirdiği kurumsallaşma da aşama aşama gerçekleştirilecektir. Parasal olanakların sağlanması, Ankara ve İstanbul’da Genel Merkez bürolarının oluşturulması için çalışmalar başladı. Yerel seçimler, Cumhurbaşkalığı seçimi ve genel seçimlere hazırlık olmak üzere Türkiye çapında il ve ilçelerde yasanın öngördüğü asgari kurumsallaşma konusunu yönetim kurulu gündemine almış bulunmaktadır. Parti’nin kuruluşuyla ilgili ülke içinde ve dışında kamuoyunu bilgilendirme, partiye katılım, büyüme ve yayılma çalışmaları da gündeme alınacaktır.
Kuruluş aşaması Mayıs 2013’te tamamlanmış olacaktır. İl ve ilçelerden seçilen delegelerin katılımıyla bu tarihte Parti Büyük Kongresi toplanacak kurucu yönetimin yerine sürekli yönetimi görevlendirecektir.

HDP'nin seçim ittifak ilkesi ne olacak?

Fatma Gök: Gerçekleştirmeye çalıştığımız insanca, onurlu, eşit vatandaşlar olarak demokratik ve adaletli bir Türkiye'yi kurmak üzere yola çıkmış insanlar olarak, bize katılmamış bütün gruplarla beraber hareket etmek isteriz. Bunlar bu süreçte daha da gelişecektir.

Yavuz Önen: HDP’nin müttefik bir cephe partisi olduğunu söylemiştim. HDP, tüm bileşenleri ile tek parti olarak seçimlere katılmayı hedefler. Bu temel ilkeyi söylemekle şimdilik yetiniyorum.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Fatma Gök: Ben bir siyasi hareketten gelmedim. Beni heyecanlandıran Kongre hareketinde ve Halkların Demokratik Partisi'nde yeni bir anlayışın olması. Gerek bağımsız arkadaşlar gerekse de çeşitli örgütlerden gelen arkadaşlar olarak birbirimize güvenerek, yeni bir gelecek kurmak için bir araya gelmemiz. Beni heyecanlandıran bu. Umuyorum başarılı oluruz.

Yavuz Önen: Bu sorulara yanıt verdiğim şu sıralarda İmralı görüşmeleri ve bu görüşmelerin yol açtığı yorum ve değerlendirmeler Türkiye gündemine tüm ağırlığıyla girmiş vaziyette. Bu yeni durumun dikkatle izlenmesi, HDK ve HDP’nin kendi misyonlarının gereği olarak sürecin başarılı olması için gereğini yapması çalışmalarımızda öncelik arzetmektedir.