Ekoloji Meclisi El Kitabı

SUNUŞ

Yeni bir yaşam, daha güzel ve daha yaşanası bir dünya mücadelesinin en temel gündemlerinden biri ekolojik krizdir. Her yerde kârına kâr katmak isteyen kapitalist sistem, doğanın döngülerini sermayenin döngülerine uydurmak için her türlü yola başvurmakta ve zor kullanmakta, sadece dünya üzerindeki canlıların yaşamını yokoluşla karşı karşıya getirmekle kalmayıp, yerkürenin sonunu hazırlamakta. İşte bu nedenle, sermaye ve onun iktidarlarının saldırı ve tahribatına karşı mücadele yeryüzünün hemen her yerinde devam ediyor.

Halkların Demokratik Kongresi, ekolojik sorunu, toplumsal sorunlarla beraber ele almakta, bundan dolayı da programının sacayaklarından birini ekolojik bakış oluşturmaktadır. Ekolojik bakış açısı, Yeni Yaşam mücadelesinin bir vazgeçilmezi olmak zorundadır. Yeni Yaşam mücadelesinin ekolojik bakış açısıyla ele alınması, bu temelde hem bir zihniyet değişimi gerçekleştirilmesi hem de sermayenin ekolojiyi yıkıma uğratan saldırılarına karşı mücadele etmek kongremizin temel hedeflerinden biridir.

Kongre’nin birey ve bileşenleri birçok alanda ekoloji mücadelesinin içinde yer alıyorlar. Sürdürülmekte olan yoğun çalışmalara rağmen, HDK program ve felsefesi ile örtüşen bir meclis henüz oluşturulamamıştır.

Bu el kitapçığı, bu alanda yaşadığımız deneyimlere dayanarak, sıkça karşılaştığımız sorunları cevaplamak amacıyla kaleme alınmıştır. Burada, Meclis oluşumu ve işleyişi gibi konularda olduğu kadar HDK Ekoloji Meclisleri ile HDP Ekoloji Komisyonları arasındaki farklılık ve ilişkiler, yerellerdeki HDK Ekoloji Meclisleri ile diğer çevre ve ekoloji platformları arasındaki ilişkiler gibi örgütsel sorunlara HDK tüzüğü ve programı doğrultusunda açıklık getirilmektedir. İç işleyişimizin de meclis mantığı ile yürümesi gerektiğine ışık tutan kitapçık, konunun açık bir şekilde anlaşılmasında bir eğitim aracı, ekoloji meclislerinin kuruluşunda ise bir kılavuz olarak değerlendirilmelidir

---------------------

HDK Ekoloji Meclisi'nin hazırladığı Ekoloji Meclisi El Kitabı'nın PDF'si için tıklayınız.