Yayınlarımız

10. Dönem Faaliyet Raporu

10. Dönem Faaliyet Raporu

"Her Yerde Hep Beraber! Direnelim, Örgütlenelim, Meclisleşelim! Yeni Yaşam Kazanacak!” şiarıyla 04–05 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da   gerçekleştirdiğimiz 10. Olağan Genel Kurulumuzdan 11. Genel Kurulumuza, Merkez Yürütme Kurulumuzun, Alan Meclislerimizin, Komisyonlarımızın, İl/İlçe Meclislerimizin yürüttüğü faaliyetlere dair özet raporlar, 10. Dönem Faaliyet Raporumuzun içindedir.
Ekoloji Meclisi El Kitabı

Ekoloji Meclisi El Kitabı

Halkların Demokratik Kongresi, ekolojik sorunu, toplumsal sorunlarla beraber ele almakta, bundan dolayı da programının sacayaklarından birini ekolojik bakış oluşturmaktadır. Ekolojik bakış açısı, Yeni Yaşam mücadelesinin bir vazgeçilmezi olmak zorundadır. Yeni Yaşam mücadelesinin ekolojik bakış açısıyla ele alınması, bu temelde hem bir zihniyet değişimi gerçekleştirilmesi hem de sermayenin ekolojiyi yıkıma uğratan saldırılarına karşı mücadele etmek kongremizin temel hedeflerinden biridir.
HDK 9. Dönem Faaliyet Raporu

HDK 9. Dönem Faaliyet Raporu

Emek, Barış, Özgürlük: Faşizme Karşı Toplumsal Direniş” şiarıyla 12-13 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 9. Olağan Genel Kurulumuzdan 10. Genel Kurulumuza, Merkez Yürütme Kurulumuzun, Alan Meclislerimizin, İl/İlçe Meclislerimizin yürüttüğü faaliyetlere dair özet raporlar, Faaliyet Raporumuzun içindedir.
Halklarımızı Krize Karşı Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz!

Halklarımızı Krize Karşı Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz!

Halkların Demokratik Kongresi’nin, halklarımıza 3 cümlelik bir çağrısı var: -Aynı gemide değiliz; krizi beraber yaratmadık; krizin bedelini, krizi yaratanlara ödetelim! -Yokluğa, yoksulluğa, işsizliğe karşı dayanışmamızı örgütleyelim! -Savaş politikalarına karşı barış aklını egemen kılalım! Kriz karşısında, bizim ve çocuklarımızın geleceği için yegâne çıkış yolu budur.
HDK Nedir?

HDK Nedir?

HDK ne zaman bir araya geldi? Neden bir arada? Neleri savunuyor? Nasıl örgütleniyor?
Kapital'den Ekim Devrimi'ne Ekim Devrimi'nden Devrimlere

Kapital'den Ekim Devrimi'ne Ekim Devrimi'nden Devrimlere

İnsan toplumlarının ezen ve ezilen olarak ayrışmasından beri ezilenlerin mücadele tarihini izleyen Halkların Demokratik Kongresi, bu tarihin en ileri aşamasının iki momentini simgeleyen Kapital’in yayımlanmasının 150’nci ve Ekim Devrimi’nin zaferinin 100’üncü yılını anmayı, varlığının onur verici bir yükümlülüğü kabul etti.