Kadın Meclisi

HDK Kadın Meclisleri Sonuç Bildirgesi

"Örgütleniyoruz, Direniş ile Büyüyoruz" şiarı ile HDK Kadın Genel Meclisimiz 27 Şubat 2016'da İstanbul'da toplanmıştır.