3 Mart Büyük Kadın Buluşmasından 8 Mart'a, kadınlar alanlara!

3 Mart Büyük Kadın Buluşmasından 8 Mart'a, kadınlar alanlara!

8 Mart’ta sokaklarda, “Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı hatırla” diyen kız kardeşlerimizle birlikte olacağız. Bir kez daha kalabalığı yaratan ve tarihe notunu düşen kadınlar olarak direnişte ve mücadelede yerimizi alacağız.
Bugün 2 Temmuz Semaha Duranların Yakıldığı Tarih!

Bugün 2 Temmuz Semaha Duranların Yakıldığı Tarih!

Cezasızlıkla, zaman aşımıyla, unutturma ile katilleri korumaya çalışıyorlar.Bilin ki, bu acıları toplumsal hafızamızdan silemeyeceksiniz; acılarımız hâlâ taze ve canlarımız hakikat çarkında hâlâ semaha dönmekte. Her halk kendi kültürü ve inancını yaşama hakkına sahiptir. Geçmişten bu yana bunu değiştirmeye çalışan ulus devlet tekçi anlayışı dayatarak inançları özünden koparma çabası içine girmektedir.
12. Dönem 3. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

12. Dönem 3. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Seçimlerde ortaya çıkan sonucun demokratik siyasetin başarısızlığıdır. Krizden söz edilecekse de örgütsel zeminlerimizdeki krizden bahsedebiliriz. Ancak geçmişten günümüze üzerinden yükseldiğimiz, miraslarını devraldığımız Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketlerin yenilgisinden söz etmek büyük yanılgıdır. Tersine; güncel seçim sonuçları iyi analiz edildiğinde ve değerlendirildiğinde, pratik çözüm yollarının fırsatına ve ezilenlerin tarihsel ittifakının mücadelesinin zaferine dönüştürülecektir. Bizi biz yapan ve kazandıran devrimci çalışma tarzını ve araçlarını hatırlamak, günün koşullarına tercüme etmek ve uygulamak; “kaybettiğimiz yerde kazanmak” ilkemizin de bir gereğidir.
12. Dönem 2. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

12. Dönem 2. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Depremden çıkarılacak en önemli ders, merkezi iktidarın vesayetinin kırılması, yerel yönetimlerin özerkliğinin güçlendirilmesi, halkın mahalle ve sokak meclisleriyle siyasetin doğrudan öznesi olması ve dayanışmanın önünün açılmasıdır. Bu doğrultuda atılması gereken ilk adım ise, halkın iradesini gasp eden kayyum uygulamalarına derhal son verilmesi; seçilmiş yönetimlerin işbaşı yapması ve halkın yaralarının, gene kendi iradesi ve dayanışması ile sarılmasıdır
12.Dönem 1.Genel Meclis Sonuç Bildirgesi

12.Dönem 1.Genel Meclis Sonuç Bildirgesi

Depremin felaketlere dönüşmesine bir daha asla izin vermeyelim; merkeziyetçi yönetim anlayışına karşı komünlerde, meclislerde birleşelim; günü ve geleceği demokratik, komünal ve özgür kılalım.
Sağlık Meclisi Deprem Raporu!

Sağlık Meclisi Deprem Raporu!

Sağlık Meclisi; Afet yönetimi, koordinasyonlar, yardım çalışmaları hem devlet hem de bizim yapılarımızda erkek egemen… Bu yönlü eleştiriler gündemleştirilerek, kadın perspektifi öne çıkarılmaya çalışıldı.
Afetler halklar arasında ayrımcılık yapmaz, gün dayanışma günüdür

Afetler halklar arasında ayrımcılık yapmaz, gün dayanışma günüdür

HDK Göç ve Mülteciler Meclisimiz ile HDP Göçmen ve Mülteciler Komisyonunun ortak açıklaması: Ağır bir insanlık dramını yaşadığımız bir dönemde, bir yandan da göçmen ve mültecilere karşı örgütlenmeye çalışılan nefret atmosferine karşı da mücadele ediyoruz.
Yaralarımızı Yardımlaşma ve Dayanışmayla Saracağız!

Yaralarımızı Yardımlaşma ve Dayanışmayla Saracağız!

Bu depremin bölgesel bir deprem olma özelliği kabul edilmeli ve ortaya çıkan büyük drama genel bir insanlık sorunu olarak yaklaşılmalıdır. Sadece Türkiye’de değil Suriye ve Rojava topraklarındaki depremzedelerle de yukarıda sıraladığımız talepler ekseninde bir dayanışma insanlık değerlerimizin gereğidir. Bir kez daha bölgedeki tüm halklara baş sağlığı diliyor ve yaralarımızı hep birlikte saracağımıza dair inancımızı koruduğumuzu yineliyoruz.
HDK  12. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

HDK 12. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

12 yıl önce, “Umuda Yolculuk” şiarıyla başladığımız tarihsel yürüyüşümüzü bugün büyüterek sürdürüyoruz. HDK, geçmişten günümüze tüm ezilenlerin, sömürülenlerin örgütlü mücadelesi ve direnişlerinin toplamının adıdır.